Vad är Oikos?

Vi är en kommunitet i Hammarkullen som tillsammans vill lära oss att älska och följa Jesus och inbjuda andra att göra detsamma. Vi är överlåtna till en gemensam rytm för bön och mässa, egen tid med Gud och gemenskap. I bön och handling vill vi verka för att Guds rike ska växa i våra liv och i de sammanhang vi rör oss i. Som en del av Kristi kropp vill vi leva i enhet med församlingarna i vårt närområde.

Detta är vår gemensamma vision, det vi längtar och vill leva efter.

 

VAD?

Oikos kommer från det grekiska ordet oy’-kos och betyder hushåll, familj, hus eller liknande. I NT används ordet bland annat om den kristna församlingen. Vi vill betona betydelsen av familj och hushåll.

Vi har valt att leva i en kristen gemenskap, en kommunitet. Det innebär att vi aktivt har valt att leva nära varandra, för att att stötta och inspirera varandra att följa Jesus i vardagen. Rent praktiskt är vi utspridda i ett par lägenheter och hus i närheten av varandra. Genom åren har det varit alltifrån större kollektiv till ensamhushåll till villa. Kommuniteten är alltså inte ett stort kollektiv utan en närboende gemenskap. För närvarande är vi drygt tio vuxna och ett gäng barn som är med i Oikos. Vi vill vara med då vi tror att det många gånger är svårt att leva som Jesu lärjunge ensam. Vi behöver varandra. Kommuniteten kan ses som en förtätning av kyrkan med en tydlig överlåtelse åt varandra och den gemensamma längtan. När vi väljer att leva tillsammans under en längre tid tvingas vi också att slipas mot varandra. För många blir en överlåtelse åt en plats och ett sammanhang också en befrielse från allt för splittrad tillvaro.

Vi vill verka för att Guds rike ska bli synligt här i Hammarkullen, i våra liv och i vår vardag. Att leva i kommunitet tror vi är ett, av många, sätt som underlättar för det.

VART?

Vi har valt att ha vår kommunitet i Hammarkullen i Göteborg. Alla medlemmar bor här. Genom att säga ja till denna platsen, väljer vi också bort andra platser och sammanhang. Vi prioriterar att leva och vistas här helt enkelt. Hammarkullen är en sprudlande plats där vi bor, inte för att utföra stora ting, utan för att betjäna i det lilla. Vi vill leva i gemenskap med våra grannar och vårt närmaste samhälle.

 

HUR?

Kommuniteten har en tydlig överlåtelse, ett tydligt medlemskap. Den som väljer att överlåta sig, bli medlem, gör det med viljan att ta ansvar för Oikos liv och på samma sätt också bli lyft av de andra medlemmarna. Det är medlemmarna som tar ansvar för det praktiska i Oikos samt har beslutanderätt på våra beslutsmöten. Innan någon blir medlem fullt ut får hen överlåta sig till ett år som novis. Novisen är som vilken annan medlem som helst, förutom beslutanderätt under beslutsmöten. Det året är framförallt ett år av utforskande – är Oikos något för mig? När året har gått säger novisen sitt ja till kommuniteten och kommuniteten säger sitt ja till novisen, förutsatt att hen vill fortsätta att vara en del av Oikos.

För oss i Oikos är alla vänner runtomkring mycket viktiga. Det finns många som ofta och regelbundet kommer på mässor, böner och andra arrangemang. Men det finns också många som kommer och hälsar på enstaka gånger, kanske bara för att nosa lite på vad vi gör, eller behöver en säng för en natt. Vilket som, alla är välkomna och alla är viktiga för oss.

En del av medlemmarna är även med i andra församlingar, andra ser Oikos som sin församling. Vi vill dock inte konkurrera med övriga församlingar i området och firar därför inte vår mässa på söndagar. Medlemmarna i Oikos kommer från olika traditioner och samfund, vilket berikar oss stort. Dock ser vi det som en fördel att vara anslutna till en kyrka, ett sammanhang, för att få rötter, att stå i en tradition. Kommuniteten Oikos är sedan start ansluten till EFS, en inomkyrklig rörelse i Svenska Kyrkan. Genom denna anslutning är vi också en del av den världsvida kyrkan. Det är lätt att tappa bort sig utan rötter, att tro att vi uppfunnit något helt nytt och eget. Därför är det gott att EFS kan hjälpa oss att hålla fokus och vara någon som vi står ansvariga inför.

 

What is Oikos?

We are an intentional community in Hammarkullen and that strives to learn how to love and follow Jesus together, and to invite others to do the same. We are committed to a common rythm of prayer, eucharist, fellowship and time alone with God. We want to work and pray for the Kingdom of God to grow in our lives and in the communities we are connected with. As a part of the body of Christ we also want to live in unity with the congregations in our neighborhood.

The word Oikos comes from the greek work oy’-kos, wich means household, family or house. It was used, in the time of New Testament, as a word for the early christian congregation. We use Oikos because we think the closeness in a family and household is important for us as christians.

We are an christian intentional community in Hammarkullen in Gothenburg. We all live in Hammarkullen and we want to be a blessing to our neighborhood but at the same time be enriched by everyone that also lives here. At this time we are around ten adults and a whole bunch of children who are a part of Oikos. We all live close to eachother in Hammarkullen, but in different ways. Through out the years we have had both collective apartments, villas, and single households. It changes a little bit from time to time, but the main thing stays the same: to help eachother live as followers of jesus in all the small parts of life.

All members make, each year, a promise to commit to eachother, this place and the common rule and rhythm that we have. We want to live in Oikos to make it easier for us to live the Kingdom of God and we ask for help from one another to do that in the everyday life.