Rytm

Söndag 18:00 Förenklad Vesper //

Måndag 21:00 Completorium //

Tisdag 21:00 Completorium //

Onsdag 18:00 Mässa + kvällsmat //

Torsdag 21:00 Meditation//

Mässan firas alltid i Mariakyrkan på Bredfjällsgatan 1, medan tidebönerna är hemma hos någon medlem i Oikos. Hör av er till oss om ni vill ha guidning för att hitta.

De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna […]. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra jublande, uppriktig glädje. Apg 2:42,46

Medlemmar i Oikos har överlåtit sig till en gemensam rytm för att tillsammans göra det enklare att leva det liv vi längtar efter. Vi tror att det är gott att få formas av och tränas genom en det vi regelbundet gör. Att vi har en gemensam rytm hjälper oss också att bära rytmen tillsammans, pulsen i rytmen fortsätter så att säga, oavsett om några individer inte orkar/kan delta varje gång.

Veckorytm

Varje vecka samlas vi till bön, mässa och middag enligt ordningen. Jämna veckor är det en öppen middag efter mässan, då är alla, gäster som medlemmar, hjärtligt välkomna! Middagen är alltid vegetarisk, alkoholfri och gratis, ett veganalternativ finns också. Har du ytterligare specialkost och vet med dig att du ska komma, kontakta gärna oss så försöker vi lösa det. Vi ber varje vecka tidebön tillsammans, hemma hos någon i kommuniteten, dit är alla välkomna. För att få information om vart bönerna för tillfället hålls, kontakta oss.

Månadsrytm

Vår månadsrytm består av ett gemensamt beslutsmöte, där vi tar beslut genom en konsensusordning. Vi lägger stor vikt vid att förstå varandra och komma fram till gemensamma beslut, hellre än att rösta. Ungefär en gång i månaden möts vi i mindre smågrupper inom Oikos. Dessa fungerar som en ytterligare förtätning av kommuniteten, där vi får dela våra liv och be för varandra.

Årsrytm

En gång om året samlas hela kommuniteten för en gemensam överlåtelsehelg, då vi umgås, firar och avger löfte om att vara medlem i kommuniteten kommande år. En gång per år åker vi iväg på en gemenskapshelg, då uppdelade i två grupper. Varje år har vi dessutom en utvärderingsdag då vi utvärderar året som gått, samt två tillfällen med handledning tillsammans med våra mentorer.

Rhythm

We have committed to a common rhythm of life that includes a daily, weekly, monthly and year rhythm. We hope, in that way, to make it easier for us, to live the life that we are longing for. We believe that its good for us to be trained and formed by the habits that we often do. To have a common rhythm helps us to carry it together, the puls is continuing not depending on how many of us that can do the prayer each and every moment.

Our weekly rhythm is:
Monday evening prayer 9:00 pm
Tuesday Meditation 9:00 pm
Wednesday Eucharist + dinner 6:00 pm. Everyone is welcome for vegetarian/vegan and free dinner every even calender week.
Thursday evening prayer 6:00 pm
Friday morning prayer 6:30 am
Sunday evening prayer 9:00 pm

The eucharist is held in Mariakyrkan at Bredfjällsgatan 1 and the dinner and prayers are in the homes of the members. Contact us if you want to know the most updated information of location or to be guided here.