Regel

Ni har klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Kol 3:9-10

 

 

Medlemmarna i Oikos är överlåtna till en regel. Den kan jämföras med den sortens regler som olika klosterordnar lever efter och är en hjälp för en gemensam väg mot vår längtan; ett liv i och med Jesus. På det sättet är vi förankrade i en längre tradition genom kyrkan. Regeln innehåller både praktisk hjälp, ett visst mått av gemensam teologi, strukturen för Oikos gemensamma liv och den konsensusordning vi använder oss av.

Ordet regel är samma ord i singular som används för reglar som bär upp väggar och tak i hus. De finns där för att stötta upp och hjälpa huset att inte falla när det blåser. På samma sätt ser vi på Oikos regel, en hjälp som bär oss. Vi är inte till för regeln, regeln är till för oss.

Oikos har tre ledord som vi lever med. Dessa är Gästfrihet, Ickevåld och Delande. Ledorden är riktningar, en hjälp – precis som regeln, mot det liv som vi vill leva tillsammans. Alla i Oikos övar och uttrycker inte t.ex. ickevåld på samma sätt, men alla som överlåter sig behöver vara överens om att ha ledorden som en strävan. Träningen i dessa kan alltså se olika ut från person till person men de ger ett visst fokus. Något ytterligare som vi i Oikos lägger stor vikt vid är konflikthantering, som en del i att försöka leva ut Jesus fredsrike. Vi vill öva oss i och uppmuntra varandra till detta både inom kommuniteten och i relationer utanför.

 

Om du är intresserad att ta del av Oikos regel så är du välkommen att höra av dig.

 

 

Rule

The members of Oikos are committed to common rule. It can be compared to the kind of rule that we find in monasteries, a rule to help us on our common way for our longing; a life in and with Christ.

We are in that way rooted in a tradition that have been in church for a long time. The rule includes both practical help, some common theology, the structure for our common life and our order of consensus that we use for taking decisions.

We have three lead words in Oikos, things that we specifically want to train and practice: Hospitality, Nonviolence and Sharing. They are things we want to learn more about in our lives. Its not fixed things to learn but they point out directions on the path in life that we all want to take small steps on.