Just nu

Hösten har startat och så har även vi med vår vanliga rymt av mässa, middag och tidebön. Välkomna!

 

Den som vill kan stötta Oikos ekonomiskt. Kommuniteten finansierar tillsammans med vänner till oss, en prästtjänst för att vi ska få både genomarbetade predikningar och kunna fira nattvard. Om du vill ge ett bidrag kan du sätta in en slant på bankgironummer 425-5840 (EFS Väst). Märk gåvan med ”Oikos”.